Šilainiuose iškils nauja bažnyčia

Šilainiuose iškils nauja bažnyčia

Paskelbė:

Gruodžio 17 d. vakare tarp besilankančiųjų Kauno šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje bus galima išvysti ne vieną gerai visuomenei žinomą žmogų, savo dalyvavimu čia rengiamame paramos koncerte nusprendusį prisidėti prie naujos laikinosios sostinės bažnyčios statybos.

Nemokamame renginyje „Tegul geri darbai prasideda!”, vyksiančiame po 18 val. šv. Mišių, susirinkusieji išgirs Martyną Beinarį, Egidijų Bavikiną, Kauno miesto styginių kvartetą, Matas&Dangirdas, A. Kačanausko muzikos mokyklos grupę „Dangi&Dangiukai”, Danguolės Beinarytės vadovaujamą KTU akademinį chorą ,,Jaunystė“.

„Norėjau prisijungti prie dainuojančiųjų būrio, bet kadangi tik koncerto išvakarėse parskrisiu iš trumpos kelionės, ketinu prie iniciatyvos prisidėti kaip žiūrovas. Žinau, kaip nelengva rengti paramos koncertus bei surinkti kilniam tikslui reikiamas lėšas“, – sakė dainininkė Neringa Šiaudikytė.

Paremti bažnyčios Šilainiuose statybas bei suburti idėją palaikančius atlikėjus sumanė „DuoViola“ ansamblio narys Laimis Krunglevičius. Jam įgyvendinti sumanymą padeda ir scenos bei gyvenimo partnerė Gertrūda Beinarytė Krunglevičienė. Taip pat – Šilainių parapijos narė Diana Karvelienė. Kilnios akcijos organizatorius priglausti pasisiūlė Kauno katedros klebonas – norintiesiems atvykti į koncertą senamiestyje esančią bažnyčią patogu pasiekti iš bet kurios miesto vietos.

Anot iniciatyvinės grupės narių, šiuo metu viename tankiausiai apgyvendintų mikrorajonų tėra viena bažnyčia, pastatyta dar tuomet, kai vietovėje tik pradėjo kurtis pirmieji naujakuriai. Tuo tarpu naujoji šventovė turėtų iškilti Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos teritorijoje – ten, kur pastarąjį dešimtmetį vienas po kito kilo nauji gyvenamieji kvartalai, gerokai išplėtę mikrorajono ribas.

Šiuo metu jau yra parinkta vieta bažnyčios statyboms ir sklype pradėti pirmieji darbai. Bet tam, kad sumanymas virstų realybe, dar prireiks ne trumpo laiko bei tikinčiųjų finansinės paramos.

Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybos įprasmina tris svarbius artėjančius šimtmečius: 2018 m. vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo, 2019 m. sausio 2 d. – Kauno tapimo laikinąja Lietuvos sostine ir 1920 m. gegužės 20 d. – šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetį.

„Regis, pirmą kartą Lietuvos istorijoje persipina trys itin svarbūs katalikams ir Lietuvai šimtmečiai, kuriuos mums visiems ir ateities kartoms primins naujai pradėta statyti Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčia“, – sakė parapijos klebonas A. Alminas.

Pirmasis statybų etapas jau prasidėjo. Bažnyčioje bus įrengtas valstybingumo takas, kuris įamžins Lietuvai svarbius istorinius įvykius. Jis atves į 33 metrų aukščio monumento dalį, kurioje pasitiks Laisvę simbolizuojantis varpas. Statinio sienos įamžins 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės atkūrimo aktą, signatarų pavardes, žymius, Kaunui nusipelniusius visuomenės veikėjus, reikšmingus įvykius bei laisvės šūkius, o grindys – svarbias istorines Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio datas. Lietuvos istoriją numatoma pateikti ir interaktyviai – sukurti internetinę aplikaciją, su kurios istoriniu – edukaciniu turiniu lankytojai galės susipažinti liečiamame kompiuterio ekrane. Aukštutinės bažnyčios dalies – 100-mečio monumento „Pašaukti laisvei“ projektą rengė šviesios atminties Kauno architektas A. Kančas, vėliau darbus tęsė jo duktė G. Kančaitė.

Daugiau informacijos apie unikalios bažnyčios statybas rasite parapijos internetinėje svetainėje, adresu: www.jonopauliausparapija.lt

Komentuoti

Your email address will not be published.