AB “Lietuvos dujos” permokėtojų netoleruoja

AB “Lietuvos dujos” permokėtojų netoleruoja

Paskelbė:

Kaip žinia, AB „Lietuvos dujos“ valdyba 2012 m. balandžio 23 d. patvirtino naujus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams.

Primename, kad gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2012 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. buvo:

Vartotojų pogrupis Suvartojamas gamtinių dujų kiekis (Q) per kalendorinius metus Pastovioji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM Kintamoji tarifo dalis, Lt/m3 su PVM
iki 500 m3 (Q ≤ 500 m3) 1,95  2,33 
nuo 500 m3 iki 20 000 m3 (500 m3 < Q ≤ 20 tūkst. m3  13,81  1,75 
daugiau kaip 20 000 m3 (Q > 20 tūkst. m3) 13,81  1,74 

Nauji gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2012 m. liepos 1 d.:

Vartotojų pogrupis Suvartojamas gamtinių dujų kiekis (Q) per kalendorinius metus Pastovioji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM Kintamoji tarifo dalis, Lt/m3 su PVM
1  iki 500 m3 (Q ≤ 500 m3) 1,95 2,79
2 nuo 500 m3 iki 20 000 m3

(500 m3 < Q ≤ 20 tūkst. m3)
13,81 2,17
3 daugiau kaip 20 000 m3

(Q > 20 tūkst. m3)
13,81 2,16

Dalis gyventojų, išgirdę apie naujuosius tarifus, dar pavasarį nusprendė už gamtines dujas susimokėti į priekį – deklaravo didesnį suvartotą dujų kiekį, nei buvo sunaudota iš tikrųjų. Taip norėta sutaupyti, net nenutuokiant, kad galėtų būti elgiamasi neteisėtai.

Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, šią gyventojų tendenciją netruko pastebėti revizoriai, kurie šalyje patikrino daugiausia dujų suvartojančių vartotojų skaitiklių rodmenis. Patikros metu rasta apie 400 pažeidėjų, deklaravusių žymiai didesnį suvartotą gamtinių dujų kiekį, nei buvo iš tikrųjų.

Daugiausia stambių neatitikimų rasta Vilniuje ir Klaipėdoje.

Kauniečiai, kaip parodė patikra, buvo atsargūs, jie nurodydavo nedideles – 600-700 kub. m – permokas.

AB „Lietuvos dujos“ nusprendė, kad prasižengusiesiem teks padengti nesumokėtą skirtumą.

Portalas www.kaunoaleja.lt norėjo pasitikslinti, ar su gamtinių dujų vartotojais elgiamasi teisingai, tad paprašė AB “Lietuvos dujos” atsiųsti įstatymą ar kitą valstybės institucijų (ne AB “Lietuvos dujos”) priimtą aktą, kurs nurodo, kad vartotojas negali sumokėti už paslaugą (prekes) į priekį – užsakyti daugiau kubų nei suvartojo.

 

AB “Lietuvos dujos” atsakė:

“AB “Lietuvos dujos”, tiekianti gamtines dujas ir teikianti perdavimo ir skirstymo paslaugas, pirmiausia vadovaujasi civilinio kodekso 6.388 straipsniu “Energijos apmokėjimas”:

“Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita”. Ši nuostata galioja tiek buitiniams gamtinių dujų vartotojams (gyventojams), tiek verslo įmonėms.

Buitiniams vartotojams, kurių AB “Lietuvos dujos” turi daugiau kaip 500 tūkst., gamtinės dujos tiekiamos pagal sutartis, nediskriminuojant nė vieno vartotojo. Šios sutartys parengtos, vadovaujantis LR energetikos ministro 2012-03-22 d. įsakymu Nr. 1-54 “Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”.

Nė viename iš minimų teisės aktų nėra nustatomas “mokėjimas “į priekį””, kaip kad jūs klausiate. Tad AB “Lietuvos dujos” vadovaujasi nuostata, kad klientai moka įmonei už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas” (atstovė spaudai – Sigita Petrikonytė-Jurkūnienė).

Vadovaujanti šia AB “Lietuvos dujos” informacija – buitiniai gamtinių dujų vartotojai turi mokėti tik už jau sunaudotą paslaugos kiekį, o permokos yra neleistinos.

 

 

 

Komentuoti

Your email address will not be published.